ارسال سوال حقوقی

نحوه کار :

1- ارسال سوال به کارشناس

2- بررسی و پیشنهاد هزینه با کسر هزینه ارسال سوال (طی 72 ساعت اداری)

3- پرداخت از طرف درخواست کننده

4- دریافت پاسخ سوال در ایمیل

5- رفع ابهامات


   جهت ارسال سوال به کارشناس اینجا کلید کنید 

صفحه اصلی

Top