مطالب موجود در کارگاه


عقد منجز و معلق

رایگان

آموزش کامل و تخصصی عقد منجز و معلق به همراه فایل صوتیعقود لازم و جایز

رایگان

عقود لازم و جایز به چه معناست ؟ و چگونه عقد جایز را لازم کنیم ؟

مدت آموزش: 7 دقیقه


چگونگی معاملات محجورین

رایگان

محجور کیست و اعمال حقوقی آن ها چگونه است ؟

مدت آموزش: 13 دقیقه


خیار شرط به بیانی ساده

20 هزار تومان
  • مفاهیم عمومی این آموزش به صورت رایگان منتشر شده است. 

    مدت آموزش: 18 دقیقه و مدت رایگان: 9 دقیقه


انواع خیارات 

رایگان

  • در دو قسمت می باشد
  • قسمت ها در هود مطلب به یکدیگر لینک شده اند
Top