Picture of حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

اسامی افراد به دو بخش نام کوچک و نام خانوادگی تقسیم می شود. منظور از نام کوچک نامی است که توسط والدین در زمان اخذ شناسنامه برای طفل تازه متولد شده انتخاب می کنند و نام خانوادگی دربرگیرنده روابط خانوادگی و نسب فرد می شود. چه نام و چه نام خانوادگی افراد طی یک سند رسمی توسط ثبت احوال به ثبت می رسد به همین دلیل تغییر آن عواقب گسترده ای را در پی خواهد داشت به همین دلیل تغییر نام و نام خانوادگی آسان نمی باشد.

موارد جواز تغییر نام

🔸 موارد تغییر نام کوچک متعدد است از جمله اینکه نام کوچک جز نام های ممنوعه باشد که در این صورت جوازی برای تغییرنام است.

🔸 گاهی اوقات دیده شده است نام افراد در زبان محلی که دارای یک معنای خاص می باشد به دلایلی املا یا انشاء آن به غلط ثبت می شود که تصحیح اشتباهات املایی و انشایی نیز مورد بعدی از موارد تغییر نام می باشد.

🔸 بعضی از نام ها دارای حرف زاید می باشند که حذف کلمات زاید از اسم از موارد جواز تغییر نام کوچک است.

🔸 با تغییر جنیسیت تبعا نمی توان نام جنسیت قبلی را برای فرد در نظر گرفت زیرا نام و جنسیت جدید با یکدیگر هماهنگی ندارد. به همین دلیل تغییر نام افرادی که تغییر جنسیت داده اند امکان پذیر است.

🔸 در مواردی که افراد غیر مسلمان به اسلام می پیوندند نیز امکان تغییر نام وجود خواهد داشت

🔸همنام بودن خواهران و برادران یا هم نام بودن فرزند با پدر در گذشته به چشم می خورد که این مورد نیز از موارد جواز تغییر نام می باشد.

🔸 تغییر نام افرادی که نامشان از اسمی هفته است (مانند شنبه، یکشنبه،جمعه و…) نیز موردی است که افراد می توانند به دلیل آن نام کوچک خود را تغییر دهند.

🔸 تغییر شکل نوشتاری اسم از عربی به فارسی نیز مجوزی برای تغییر نام است. به عنوان مثال تغییر رحمن به رحمان

پی نوشت:

موارد مذکور از جمله مواردی است که افراد می توانند بر اساس قانون درخواست تغییر نام را نمایند و در غیر از این موارد، در صورت تغییر نام، خلاف قانون عمل شده است.

 

 

شبکه های اجتماعی: