Picture of حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

سوالات

در این مطلب به سوالات زیر پاسخ داده می شود:

1- آیا پس از طلاق امکان رجوع وجود دارد؟

2- طلاق بائن و رجعی به چه معناست؟

3- طلاقی که به حکم دادگاه صادر می شود بائن است یا رجعی؟ (قابل رجوع است یا خیر)

طلاق بائن و رجعی

ماده 1143 قانون مدنی طلاق را بع 2 دستع بائن و رجعی تقسیم کرده است. این دسته بندی از این نظر است که آیا بعد از طلاق امکان رجوع به رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر. در واقع یکی از تفاوت های طلاق بائن و رجعی در این است که اگر طلاق رجعی باشد در مدت عده امکان رجوع به رابطه زوجیت وجود خواهد داشت و مرد و زن بدون نیازی به خواندن مجدد صیغه عقد می توانند به زندگی مشترک ادامه دهند، اما در طلاق بائن چنین امکانی وجود نخواهد داشت.

طلاق رجعی

به استناد ماده 1148 قانون مدنی در طلاق رجعی مرد در زمان عده این حق را دارد که از آن رجوع کند. به عبارتی دیگر طلاق رجعی، طلاقی است که بعد از آن زن باید عده نگه دارد و با مرد دیگری وارد رابطه زناشویی نشود و در این مدت امکان رجوع وجود دارد. این رجوع به واسطه فعل یا لفظی که دلالت بر رجوع دارد، قابل برگشت است.

طلاق بائن

مستند به ماده 1144 قانون مدنی طلاق بائن طلاقی است که شوهر در زمان عده حق ندارد از آن رجوع کند. به عبارت دیگر یعنی طلاق پس از آن که صورت گرفت قابل برگشت نیست. مستند به ماده 1145 قانون مدنی طلاق بائن دارای اقسامی است:

1️⃣ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
2️⃣ طلاق یائسه
3️⃣ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4️⃣ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

بیشتر بخوانید: رجوع زوجه به بذل در طلاق خلع غیر مدخوله

طلاق به حکم دادگاه بائن است یا رجعی؟

به دلایل ذیل، طلاق به حکم دادگاه بائن است:

1️⃣ نقض غرض است که از یک سو شوهر به حکم دادگاه به طلاق، ملزم و طبق آن طلاق واقع شود و از سوی دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع نموده، اثر آن را از بین ببرد.

2️⃣ نظم عمومی و حرمت احکام طلاق، ایجاب می کند که مرد حق رجوع نداشته باشد. اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی که مبنای آن می باشد مربوط به طلاقی است که به اختیار و اراده ی مرد واقع شود.

3️⃣ ماده 1145 قانون مدنی، مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاقهای بائنی است که به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می شود.

منابع:

مواد 1143 ، 1144، 1145 ، 1148 قانون مدنی

مختصر حقوق خانواده، صفائی، امامی، ش267

شبکه های اجتماعی: