کلینیک حقوقی
پنل کاربری

وصف تجریدی اسناد تجاری

فهرست مطالب سند تجاری به اسنادی گفته می شود که قابلیت معامله و نقل و انتقال دارند و معرف طلبی برای دارنده خود در سر رسید کوتاه مدت هستند و…

پس گرفتن هدایای دوران نامزدی

فهرست مطالب مقدمه قبل از آنکه در خصوص استرداد هدایا دوران نامزدی بخوانید لازم است ابتدا معنای دقیق نامزد را بدانیم چرا که در تعریف عرفی با معنای دقیق نامزدی…

تفاوت عقد و نامزدی و آثار حقوقی آن

فهرست مطالب تعریف نامزدی بعضی اوقات دیده می شود که افراد مراسم عقد را با نامزدی اشتباه می گیرند یا آنکه تعریفشان از نامزدی با معنای دقیق آن متفاوت است….

مالکیت ما فی الذمه به چه معناست؟

  ماده 300 قانون مدنی اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌…

توضیحات ماده 296 قانون مدنی

ماده ۲۹۶ قانون مدنی تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.   پی…