مطالب نوشته شده در موضوع «اوراق قضایی»


اظهارنامه چیست ؟ به همراه برگ اظهارنامه

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
اظهارنامه چیست ؟ به همراه برگ اظهارنامه

بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی هرکسمی تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را...

ادامه مطلب

اجاره نامه چیست ؟ به همراه نمونه فایل اجاره نامه

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
اجاره نامه چیست ؟ به همراه نمونه فایل اجاره نامه

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را مؤجر و...

ادامه مطلب

استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت چیست ؟  باید به کجا مراجعه ...

ادامه مطلب