خدمات حقوقی آنلاین

توضیحات:
پس از 24 ساعت اداری درخواست شما آماده خواهد شد و پس از پرداخت هزینه، فایل درخواست را می توانید دانلود کنید.
هزینه پاسخدهی سوال : بین 15 الی 50 هزار تومان متغییر است.
هزینه تنظیم دادخواست و شکوائیه: 80 الی 150 هزار تومان متغییر است.
توجه: لینک دانلود درخواست شما به ایمیل ثبت شده ارسال می شود لذا از صحت ایمیل مطمئن باشید
فرم زیر را به دقت پر نمایید