ملک مشاع چیست؟

ملکی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، ملک مشاع قلمداد می‌شود. همچنین در اصطلاح حقوقی به این وضعیت “اشاعه گفته می‌شود.

تصور کنید شخصی فوت می‌کند و اموالش بین ورثه تقسیم می‌شود. در این شرایط ملک بین ورثه تقسیم خواهد شد. چیزی که بدیهی است، سهم بردن تمام ورثه از ملک است و آنها به طور هم زمان و مشترک صاحب ملک مشاع هستند. حیاط، راه پله‌ها، پشت بام و… از دیگر املاک مشاع در ساختمان‌های مسکونی و تجاری به شمار می‌رون که تمامی صاحبان ملک در یک ساختمان، در آن سهم دارند.

سوال حقوقی