آوردن جهیزیه در بیشتر مناطق ایران رسم کهنی است که عرف هر منطقه، شهر یا قوم نقش به سزایی در شناخت آن دارد.حال در این مطلب می خواهیم به موضوع استرداد جهیزیه یا به زبان عامیانه پس گرفتن جهیزیه بپردازیم.

جهیزیه چیست ؟

در قانون مدنی ایران اشاره ای به جهیزیه نشده است اما می توان گفت جهیزیه مجموعه اموال منقولی است برای استعمال یا تزئین زندگی مشترک که از سوی زن به منزل شوهر آورده می شود.

مالکیت جهیزیه با کیست؟
باید دانست که آوردن جهیزیه از سوی زن به منزله انصراف اواز مالکیت نیست بلکه فقط به جهت زندگی مشترک، شوهر حق استفاده (انتفاع) از آن را دارد و عرفا نیز چنین است مالکیت جهیزیه متعلق به زن است و شوهر حق استفاده دارد با این حساب و با در نظر گرفتن این که زن تکلیفی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد، هر زمان که بخواهد می تواند جهیزیه را مسترد نماید (پس بگیرد).

آیا بردن جهیزیه قبل از طلاق امکان پذیر است؟

بله چون زن مالک آن وسایل است.

بردن جهیزیه نیاز به اجازه شوهر دارد؟

زن مالک جهیزیه است و با توجه به این که وظیفه قانونی برای آوردن یا نگه داشتن جهیزیه ندارد می تواند هر موقع که بخواهد آن را مسترد نماید و نیازی به اجازه شوهر نیست.

مالکیت وسایلی که شوهر به جای جهیزیه می خرد با کیست؟

لوازمی را که شوهر در طول زندگی مشترک خریداری می کند، جزء جهیزیه نیست. جهیزیه همان است که در شروع زندگی مشترک زن به خانه شوهر آورده است و اگر در طول زمان این وسایل خراب یا کهنه شوند، شوهر مسئولیتی و تکلیفی برای پرداخت وجه آن یا دادن جایگزین نخواهد داشت. اگر زن بخواهد دادخواست استرداد جهیزیه دهد فقط آنچه باقی مانده را می تواند مسترد نماید (پس بگیرد).

چگونه جهیزیه را پس بگیریم؟

استرداد جهیزیه یا بردن جهیزیه آسان است و معمولا مشکلی در این خصوص وجود ندارد. زن می تواند از طریق دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف استرداد جهیزیه به استناد سیاهه دادخواست تقدیم کند.


دانلود دادخواست

سوال حقوقی

مطالب مرتبط: