حضانت چیست ؟
در لغت ،پرورش و نگهداری از کودک معنا می‌گیرد که همان طور که پیش تر گفته شد در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی نیز به اهمیت این موضوع پرداخته شده است.


سن حضانت پیش از طلاق

برای دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی به عنوان سن حضانت در نظر گرفته شده است.

حضانت فرزند بعد از طلاق

در قانون مدنی طبق ماده ۱۱۶۹ حضانت و نگهداری از فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر و پس ‌از آن با پدر است.


ازدواج مجدد مادر و حضانت فرزند

حضانت فرزند از مادری که ازدواج مجدد کند گرفته می‌شود و به پدر داده می‌شود. لازم به ذکر است که در طلاق توافقی با توافق زوجین، فرزندان می‌توانند پس از ازدواج مادر نیز همچنان تحت حضانت وی قرار داشته باشند.

حضانت در صورت اعتیاد و عدم تعادل روانی
در صورتی که پدر یا مادر به (اعتیاد و…) دچار باشد، در صورت اثبات ، حضانت فرزند به وی نخواهد رسید. در صورت ایراد مذکور برای پدر ، حضانت بعد از سن ۷ سالگی به مادر واگذار خواهد شد و این حضانت تا زمان به بلوغ رسیدن فرزندان ادامه می‌یابد.


دانلود دادخواستسوال حقوقی
مطالب مرتبط: