1_روی سفته در قسمت مشخص شده نام و نام خانوادگی متعهد و شماره کارت ملی و شماره تماس و آدرس محل زندگی متعهد.

2_توجه کنید به سقف مبلغ سفته که چاپ شده در سفته.

3_هم میتونید در قسمت در وجه.... رو خالی بزارید و هم میتونید در وجه خودتون اگر میخواهید باشه اسم و فامیلیتون رو بنویسید.

4_اگر امکان داشت حتما شخص ثالث به عنوان ضامن در پشت سفته فقط در قسمت ضامن رو پر کنه و مشخصاتش رو بنویسه و امضا کنه.

5_توجه کنید اشتباهی پشت سفته قسمت انتقال رو به جای ضامن پر نکنه و در قسمت ضامن رو مشخصات بنویسه و امضا کنه.

6_اگر شخص آدرسش شهرستان هست قید کنید که محل صدور سفته منطقه ای که شما ساکن هستید مثلا کرج صادر شده.

7_در قسمت تاریخ اعم از تاریخ دریافت و تاریخ سر رسید رو ترجیحا خالی باشه بهتر هست تا در صورت لزوم پر بشه و اجرا گذاشته بشه..

8_حتما در حضور خودتون متعهد سفته و ضامن اگر داشت امضا کنن سفته رو(رویت کنید حتما خود شخص امضا کنه)

9_کلمه یا جمله ای مانند بابت ضمانت،قرض الحسنه، یا از دست جملات روی سفته نوشته نشه تا جایی که میشه توافق کنید.

10_ تا جایی که امکان داشت رسیدی بابت دریافت سفته به متعهد ندین.

توجه داشته باشید داد و ستد سفته و مواردی که بیان کردم توافقی هست و هر بند رو بتونید رعایت کنید نفع بیشتری برای شما که اصطلاحا دارنده سفته هستید داره.

سوال حقوقی