گواهی انحصار وراثت چیست ؟

این گواهی درخواست وراث از مراجع قضایی صادر می شود که شامل مشخصات ، تعداد وراث ، نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ارث می باشد . در واقع اولین قدم وراث برای تعیین و تکلیف اموال متوفی ، انحصار وراثت می باشد.

طبقات ارث چیست ؟

برای آنکه با طبقات ارث آشنا شوید اینجا کلیک کنید

باید به کجا مراجعه کنیم ؟

وراث متوفی باید برای تقسیم ترکه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی با در دست داشتن مدارک مراجعه نمایند و فرم مخصوص انحصار وراثت ( درخواست صدور گواهی انحصار وراثت ) را تکمیل کرده و مدارک لازم را برای صدور گواهی ارائه کند . یکی از این موارد استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

جهت دانلود فرم استشهادیه طبقه اول به همراه راهنمایی درون متنی کلیک کنید

جهت دانلود فرم استشهادیه طبقه دوم به همراه راهنمایی درون متنی کلیک کنید

جهت دانلود فرم استشهادیه طبقه سوم به همراه راهنمایی درون متنی کلیک کنید