اظهارنامه چیست ؟
بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی هرکسمی تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ؛ مشروط بر اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد .
چگونه حقوقمان را مطالبه کنیم ؟

نیازی نیست که لزوما با مراجعه به دادگاه و اقدام قضایی حق و حقوق مان را مطالبه کنیم . بلکه با استفاده از اظهارنامه قضایی و بدون حضور در مراجع قضایی می توان به حق دست یافت .
مثلا چطور ؟

مثلا در صورتی که از کسی طلبی داریم و آن شخص طلب ما را نمی دهد و یا از انجام تعهدی که در برابر ما دارد خودداری می نماید ، می توانیم بوسیله اظهارنامه ، این فرصت را به شخص بدهیم که نسبت به پرداخت دین یا ایفای تعهدش اقدام نماید. چه بسا همین اظهارنامه رسمی سبب حل مشکلات فراوانی شده و از هرگونه اقدام قضایی جلوگیری کند.
چگونه اظهارنامه بنویسیم ؟

از آن جهت که اظهارنامه یک ابزار قضایی است و از طرف دادگاه به مخاطب آن ابلاغ اللترونیکی می شود ، باید با بیانی محترمانه نگارش شده و حاوی مطالب تهدید آمیز نباشد زیرا از آنجایی که اظهارات خودمان هستند و ذیل آن امضاء می شود ، می تواند مشکل ساز شود. از آن رو که اقرار یکی از دلایل اثبات ادعا در دادگاه ها محسوب می شود ، ممکن علیه خودمان از آن استفاده شود.
نکته: ارسال اظهارنامه از آن رو که یک اقدام قضایی می باشد و به شخص مخاطب ابلاغ می شود ، سبب می شود  تا مخاطب بداند که قصد اقدام قانونی علیه او را داریم ؛ به همین دلیل ، آمادگی اش جهت این اقدام بالا میرود . مثلا ، فرض کنید که بخواهیم اموال شخص بدهکار را جهت ادای دین را توقیف کنیم در این صورت ، ممکن است که مدیون با اطلاع از این وضعیت ، اقدام به مخفی کردن اموال خود کند تا نتوانیم به توقیف اموال او اقدام کنیم. در این حالت ، بهتر است که از ابتدا در دادگاه ، به موجب دادخواست اقامه دعوا کرد.
چگونه اظهارنامه را ارسال کنیم ؟

با استفاده از درگاه خدمات الکترونیک قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیکی این امر امکانپذیر است.