عقود لازم و جایز به چه معناست ؟ و چگونه عقد جایز را لازم کنیم ؟

مدرس: حسین جواهری