❓روزه خواری جرم است؟

🔰 در خصوص روزه خواری در قانون مجازات ما ماده قانونی مستقل و جداگانه ایی وجود ندارد اما برخی افراد با تفسیر وسیع از ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات روزه خواری را ذیل این ماده قرار داده اند.

⚖️ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی:

هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

✅ پس با این تفاسیر و طبق این ماده روزه خواری زمانی جرم می شود که اولا در ملا عام باشد و دوما باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود که مجازاتش حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.

💡به نظر می‌رسد این بحث با قواعدی همچون اصل قانونی بودن مجازات ها و مباحث تفسیر مضیق در تعارض باشد.