آموزش حقوقی خیار شرط 

مدت زمان آموزش : 18 دقیقه

مدرس : حسین جواهری

در این قسمت می آموزید:

  • عقد خیار شرط چیست؟
  • تعریف مختصر عقد و عقد لازم 
  • در چه عقودی می توان خیار شرط کرد؟
  • شرایط و آثار عقد شرط
  • تفاوت خیار شرط و شرط خیار
  • نکات مهم در اصول قراردادنویسی در باب خیار شرط
  • نکته تستی بحث خیار شرط
  • تفاوت خیار شرط و سایر خیارات قانونی