پژوهشگر: محمدرضا کاملی

صفحه پژوهشگر: جهت مشاهده صفحه اینجا کلیک کنید

مدت آموزش : 12 دقیقه

مبحث: 

خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن

جهت مشاهده قسمت دوم انواع خیارات اینجا کلیک کنید


مطالب مرتبط: