مسئولیت مدنی در صورت جمع شدن سه شرط اساسی ایجاد می‌شود  که از آن‌ها تحت عنوان ارکان مسئولیت مدنی یاد می‌شود: ۱- ضرر ۲- فعل یا عمل زیان‌بار ۳- رابطه سببیّت بین عمل زیان بار و ضرر وارده. در این ویدئو مفهوم ضرر به صورت عمومی و آکادمیک مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهشگر: فاطمه علی (برای مشاهده صفحه پژوهشگر کلیک کنید)

مبحث: مفهوم ضرر: ضرر مادی، ضرر معنوی

سطح: آکادمیک، ساده

مدت: 4:11