حسین جواهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:

⚖️ نکات خرید ملک ورثه ای

ملکی که مالک آن فوت کرده و مالکیت آن به ورثه او منتقل شده است ملک ورثه ای می باشد. در هنگام خرید ملک ورثه ای باید به نکاتی توجه شود تا در آینده با مشکلاتی مواجه نشوید.

🔸 احراز مالکیت

گام اول در خرید ملک ورثه ای، احراز مالکیت ورثه است. اگر ملک مورد معامله از املاک موروثی باشد، لازم است که سند مالکیت بنام شخصی باشد که فوت کرده، مهمترین مدرک برای احراز مالکیت ورثه، گواهی انحصار وراثت می باشد.

در این گواهی که از شورای حل اختلاف صادر می شود نام ورثه متوفی و میزان سهم الارث آنان ذکر شده است. توصیه می گردد جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی در خرید این نوع املاک، علاوه بر رویت گواهی انحصار وراثت با رویت شناسنامه متوفی و یا استعلام از اداره ثبت احوال، احتمال وجود ورثه دیگر بررسی شود.

🔸 لزوم موافقت و امضای همه وراث

در صورت تعدد وراث، لازم است که همه آنها در هنگام انجام معامله و تنظیم مبایعه نامه حضور داشته باشند و آن را امضاء نمایند و یا اینکه به نیابت از آنها وکیل شان حضور داشته باشد.

🔸ورثه صغیر

اگر در بین وراث اشخاص کمتر از ١۵ سال وجود داشته باشند، بر اساس قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع خواهند بود و حق معامله آنان به دست ولی یا قیم آنان می باشد. خریدار می بایست از کسی که مدعی قیومیت است علاوه بر قیم نامه، مجوز دادگاه سرپرستی مربوطه مبنی بر اجازه فروش ملک صغیر را مطالبه کند.

🔸وصیت نامه

مطابق با قوانین موضوعه ایران، اشخاص می توانند تا سقف یک سوم اموال خود را وصیت نمایند.

وصیت نامه ممکن است بصورت رسمی و یا عادی باشد. یکی از مشکلات املاک ورثه ای وجود وصیت نامه عادی است که ممکن است پس از انجام معامله ارائه شود بنابراین توصیه می گردد که احتمال وجود وصیت نامه بطور کامل بررسی گردد.

🔸چک لیست خرید ملک ورثه ایی:

✅لزوم ارائه اصل سند مالکیت

✅لزوم ارائه گواهی حصر وراثت

✅حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

✅لزوم ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارث

✅عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

✅ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

✅پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله

✅لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی

✅درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله.