🔴 3 مورد تکمیلی که در قرارداد اجاره مغازه باید مد نظر قرار دهید:

🔸1- شرایط کاری :

📝 بهتر است قبل از بستن قرارداد اجاره، مالک مغازه از شرایط کاری اطلاع داشته باشد و در اجاره نامه جزئیات دقیق شرایط کار ذکر شود. زیرا ممکن است صاحب ملک مغازه‌ را صرفاً برای برخی از مشاغل اجاره دهد و این عمل باعث شود جلوی برخی مشکلات بعدی گرفته شود. به عنوان مثال شغل‌ هایی مانند رستوران و مکانیکی آلودگی‌ های خود را دارند به همین دلیل بهتر است از قبل مؤجر در جریان این موضوع قرار بگیرد تا بعداً در مدت اجاره با مشکل مواجه نشوند.

🔸 2- مشخص کردن مدت زمان قرارداد :

📆 حتماً باید به مدت زمان قرارداد توجه کنید. اگر کسب و کار شما یک برند است و یا قرار است که با این برند مطرح شوید، باید به فکر اجاره برای مدتی طولانی باشید. زیرا با تغییر مکان درصد زیادی از مشتریان قبلی خود را از دست خواهید داد و همین موضوع ممکن است باعث ایجاد ضرر و زیان جبران‌ ناپذیری برای شما شود.

🔸 3- مبلغ اجاره :

💲از آنجا که معمولاً هر سال و با تمدید قرارداد اجاره، مبلغ اجاره افزایش پیدا می‌کند و اگر شمای مستاجر در دوره‌ اول قرارداد تمام توان مالی و سرمایه ای که دارید را برای اجاره مغازه هزینه کنید، در دوره‌ های بعدی با مشکل مواجه خواهید شد. بنابراین بهترین کار این است زمانی که قرارداد اجاره را تنظیم می‌کنید روی مبلغی توافق کنید که در دوره‌ های بعد و در تمدید دوباره اجاره در صورت افزایش اجاره بها، بتوانید آن را پرداخت کنید.