🔴 نظریه مشورتی

🔴 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/193

شماره پرونده : 1400-186/1-193 ک

تاریخ نظریه : 1400/04/16

🔻استعلام :

❓با توجه به ماده702 کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1387 که میزان جزای نقدی مشروبات الکلی دست‌ساز را پنج برابر قیمت عرفی آن می‌داند آیا تعیین حجم مشروبات دست ساز هم باید به صورت عرفی همان‌گونه که در بازار عرضه می‌شود (بدون تفاله) محاسبه شود یا این‌که تعیین حجم با تفاله می‌باشد؟

🔻نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

✅ مبنای محاسبه جزای نقدی در موارد مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ارزش عرفی مشروبات الکلی دست‌ساز است که به قیمت روز کشف توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین می‌شود و کارشناس در تعیین ارزش مشروب، شفافیت آن یا دارا بودن تفاله و ناخالصی را نیز لحاظ خواهد کرد.