افکارنیوز/ پس از شناسایی دختران نوجوانی که کلیپ درگیری آنها در فضای مجازی منتشر شده بود، با انجام دعوت در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب مصاحبه روانشناختی با ایشان و خانواده‌هایشان انجام و ضمن تبیین مباحث ساختاری، قانونی و تربیتی دستورات مقتضی به منظور جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و مخاطرات ثانویه مرتبط با موضوع صادر و با اخذ تعهدات لازم به طی دوره‌های آموزشی و تربیتی هدایت شدند.

علی اصفهانی، دادستان اصفهان با اعلام این خبر از علل اصلی موضوع به عدم نظارت خانواده‌ها، نداشتن مهارت والدین در برقراری ارتباطات متناسب با نیازهای عاطفی فرزندان و دسترسی‌های آزاد به برخی محتواهای نامناسب در فضای مجازی اشاره نمود و خواستار جبران کوتاهی‌های صورت گرفته توسط متولیان حوزه فرهنگ و آموزش شد.

دادستانی اصفهان دختران حاضر در دعوا و خانواده هایشان را دعوت می کند و پس از بررسی های نهایی، دادستان اصفهان حکم جالبی را برای این دختران مخصوصا هلیا صادر می کند.

حکم دادستان اصفهان برای هلیا  این چنین اعلام شد: به مدت دو ماه هر هفته سه جلسه برای این دختران جلسات آموزشی و فرهنگی برگزار خواهد شد و پس از دو ماه نتیجه آن اعلام خواهد شد.