منظور از مزاحمت تلفنی چیست؟

✅ منظور از مزاحمت تلفنی این است که یک نفر با استفاده از تلفن ثابت یا همراه خود یا دیگری، آگاهانه و به قصد آزار و ایجاد مزاحمت استفاده کند.

آیا این عمل جرم است؟

✅ بله! مستند به ماده 641 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر وقت کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، مجرم است.

مصادیق مزاحمت تلفنی چیست؟

✅ مزاحمت تلفنی می تواند شامل اقدامات متفاوتی مثل فوت کردن یا سوت زدن در تلفن ، زنگ زدن و قطع کردن مکرر ، زنگ زدن و حرف و نزدن ، گفتت کلمات رکیک و ناسزا در تلفن ، گفتن شایعه یا خبر دروغ و اعمالی از این دست باشد .

مزاحم تلفنی دارم، کجا شکایت کنم؟

✅ مزاحمت تلفنی را هم می توان از طریق شرکت مخابرات پیگیری کرد و هم می توان در دادسرا شکایت کرد. برای شکایت از جرم مزاحمت تلفنی باید شکوائیه به دادسرای حوزه ای که جرم مزاحمت تلفنی در آن حوزه رخ داده است تقدیم شود.

❗️مزاحم تلفنی من را تهدید می کند! قابل شکایت است؟

✅ بله، توجه داشته باشید که اگر جرم دیگری هم در حین مزاحمت تلفنی رخ داده باشد، می توانید از آن شکایت کنید.

اصلا مزاحم مجازات می شود؟ ارزش شکایت کردن دارد؟

✅ جواب مثبت است. در قانون برای جرم مزاحمت تلفنی مجازات در نظر گرفته شده است. مجازات جرم مزاحمت تلفنی ، علاوه بر اعمال مقررات شرکت مخابرات، حبس از یک ماه تا شش ماه است.

در این خصوص نیاز به مشاوره دارید؟ اینجا کلیک کنید