چه زمانی می‌توان حکم تخلیه گرفت؟

برای پاسخ به این سوال به چند مورد پرتکرار اشاره می کنیم:

1- زمانی که مدت اجاره در قرارداد به اتمام رسیده باشد، ولی مستاجر همچنان در ملک باقی مانده و آن را تخلیه نمی‌کند.

2- با گذشت سه ماه از موعد پرداخت اجاره‌بها، مستاجر هیچ مبلغی را به موجر پرداخت نکرده باشد.

3- در صورتی که در قرارداد اجاره شرط عدم انتقال به غیر شده باشد و مستاجر ملک را به دیگری انتقال بدهد .

4- مستاجر از ملکی که اجاره کرده، در مواردی که غیرمشروع یا خلاف مقتضای عقد اجاره استفاده کند.

در این خصوص نیاز به مشاوره دارید؟ کلیک کنید