🔻دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

گاهی پیش می‌آید که فروشنده به تکلیف خود عمل نمی کند و اقدامی جهت تنظیم سند رسمی انجام نمی دهد. طبق قانون فروشنده در قراردادهایی که برای انتقال آن تنظیم سند رسمی لازم است، ملزم است که اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.

⚖️ این امر در مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت بیان گردیده است و علاوه بر این طبق قانون مدنی متعاملین نه تنها به اجرای چیزی که در قرارداد تصریح شده است ملزم هستند بلکه آنها به همه‌ی نتایجی که به موجب عرف و عادت بر عهدهٔ آنها قرار می‌گیرد نیز ملزم می گردند پس اگر در مبایعه نامه این وظیفه بر عهدهٔ فروشنده گذاشته نشد باشد هم وی ملزم به تنظیم سند رسمی است.

✅ در این صورت اگر فروشنده وظیفه خود را انجام ندهد، خریدار با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی فروشنده را ملزم به تنظیم سند می کند.

❎ بهتر است قبل از طرح دعوا در دادگاه، از طریق اظهارنامه از فروشنده بخواهید تا این مورد را انجام دهد. ضمنا این روش متداول برای شرایط عادی است.

در این خصوص نیاز به مشاوره دارید؟ کلیک کنید