نمونه اظهارنامه دستکوب شدن شماره موتور خودرو

تومان250.000
نمونه اظهارنامه فسخ بیع به جهت دستکوب بودن شماره موتور
0فروش
تومان250.000

نمونه اظهارنامه فسخ بیع به جهت دستکوب شدن شماره موتور به همراه آموزش کامل مواد قانونی مرتبط.

توضیحات:

متن ها در هر قسمت از آموزش در دسترس است و می توانید آن را کپی نمائید.

توضیحات تکمیلی:

چنانچه می خواهید اظهارنامه شما توسط وکیل بدون نیاز به مراجعه حضوری به ایشان و دفاتر خدمت قضایی تنظیم و ثبت شود می تواند با شماره 09127111049 تماس حاصل فرمائید. در این صورت نیازی به تهیه این محصول نیست.

شماره پشتیبانی در تلگرام: 09981940005

COVER NEMONE EZHARNAE
نمونه اظهارنامه

نمونه اظهارنامه فسخ بیع به جهت دستکوب شدن شماره موتور

اظهانامه چیست؟ مقاله

توضیح مقدماتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مواد قانونی متناسب با ابعاد حقوقی موضوع

مواد قانونی مرتبط با موضوع به همراه توضیحات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

متن اظهارنمه

نمونه متن اظهارنامه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.