نکات حقوقی کاربردی

رایگان
InShot 20230802 134510337

قسمت های جدید نکات حقوقی کاربردی: هر جمعه تا قبل از ساعت 12 ظهر

جهت سهولت در استفاده و مشاهده ویدئوهای این مجموعه در تلفن همراه یا تبلت اندرویدی خود می توانید اپلیکیشن اختصاصی سایت را دانلود و نصب نمائید.

جلسات:

graduation hat
نکات حقوقی کاربردی

آموزش رایگان حقوقی جهت ارتقاء سطح دانش حقوقی

مقدمه ویدئو

توضیحات ابتدایی و نکته اول

قسمت اول: مقدمه

در این قسمت به توضیح ابتدایی این مجموعه پرداختیم. ضمنا در دل همین ویدئو 2 نکته وجود دارد.

پرده نمایش:

آپدیت ها:

تا کنون نیاز به بروزرسانی و ارائه مطلب جدید نبوده است.

منظور از عقود لازم و جایز ویدئو

نکته دوم

نکته اول: منظور از عقود لازم و جایز

مدت ویدئو: 00:08:09

پرده نمایش:

به روزرسانی ها:

1- عقود لازم به دو دسته خیاری و غیرخیاری تقسیم می شوند.

  • خیاری: منظور آن است که در عقد لازم یک شرط خیار درج گردد. (مثال در ویدئو)
  • غیرخیاری: عقد لازمی که خیار شرط درج نشده است.

نکته: طبق نظر دکتر کاتوزیان تقسیم عقود به خیاری و غیرخیاری فقط در عقود لازم جاری است. اما در نص قانون چنین چیزی وجود ندارد.

2- اصل بر آن است که هر عقدی لازم است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

تکلیف خسارت خودرو زمانی که هیچکس مقصر نباشد ویدئو

نکته سوم

نکته دوم:
تکلیف خسارت خودرو زمانی که هیکس مقصر نباشد.
مدت ویدئو:
00:03:17
پرده نمایش:

به روزرسانی ها:
تا کنون مطلب نیازمند بروز رسانی نبوده است

تکلیف طلبکاران بعد از فروش اموال متوفی توسط وراث ویدئو

نکته چهارم

نکته دوم:
تکلیف طلبکاران بعد از فروش اموال متوفی توسط وراث
مدت ویدئو:
00:06:00
پرده نمایش:

به روزرسانی ها:
تا کنون مطلب نیازمند بروز رسانی نبوده است