loader image
کلینیک حقوقی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پنل کاربری

پس گرفتن هدایای دوران نامزدی

فهرست مطالب مقدمه قبل از آنکه در خصوص استرداد هدایا دوران نامزدی بخوانید لازم است ابتدا معنای دقیق نامزد را بدانیم چرا که در تعریف عرفی با معنای دقیق نامزدی…

عقد هبه و اوصاف آن

علیرغم اینکه بر اساس قانون مدنی ، رجوع از هبه امکانپذیر است ، اما در ماده 803 قانون مدنی مواردی هم پیش بینی شده است که در صورت وجود آن ، واهب یا هبه کننده دیگر نمی تواند از هبه رجوع کند