مطالب دارای برچسب «ارث»


پادکست اول - محروم شدن از ارث

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
پادکست اول - محروم شدن از ارث

آیا پدر می تواند فرزند خود را از ارث محرو...

ادامه مطلب

ارث زن در ازدواج موقت

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه

طبقات ارث به بیان ساده

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
طبقات ارث به بیان ساده

ترکه یا ارث به معنای مالی است که از میت باقی می ماند ( اعم از ملک ، زمین ، وجه نقد ، بدهی ، خودرو ... مورث به شخص متوفی می گویند . وراث اشخاصی که از متوفی ارث می بر...

ادامه مطلب