تفسیر آرای محاکم

تفسیر رای صادر شده

رای صادر شده دارای مفاهیم حقوقی بوده و ممکن است برای فرد ابلاغ شده نامفهوم به نظر برسد. لذا این امکان در سایت وجود دارد تا با ارسال رای تفسیر آن را دریافت نمائید.

نام(Required)
ایمیل(Required)
Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 50 MB.
بهتر است تمام صفحات در یک فایل PDF ارسال شود

تعرفه:

نسبت به رای یا حکم صادره بین 100 تا 400 هزار تومان متغییر می باشد.