کلینیک حقوقی جواهری

حقوق به بیانی ساده

.................................................................................

graduation hat 02

آموزش

آموزش نکات و مطالب حقوقی به صورت جامع اما مختصر و کاربردی به ساده ترین بیان ممکن

bell time

پاسخ به سوالات

پاسخگویی به سوالات و مسائل حقوقی دانشجویان و اشخاص در کوتاه ترین زمان ممکن.

study light

مختصری از پژوهش ها

انتشار گزیده ها و مختصری از پژوهش های موردی و نکات کاربردی پرونده های حقوقی

یادداشت های "حسین جواهری"

مصاحبه های "حسین جواهری"

آموزش ها و دوره ها

آموزش ها و دورهای حقوقی و موردی و ساده سازی شده به بیانی ساده. جهت استفاده آموزش ها به زودی اپلیکیشن اندروید سایت منتشر خواهد شد.

جزوه ساده ساز بررسی جرم

18فروش
12
هزار تومان