پرونده های من

پرونده من کجاست؟

شماره پرونده به همراه رمز ورود به ایمیل و شماره تماس شما ارسال شده است. همچنین در بخشش پیام خصوصی در بخش پنل کاربری مشخصات پرونده رسال شده است. تمام اطلاعات رمزنگاری شده و با حفظ هویت می باشد. لطفا رمز خود را در اختیار هیچکس قرار ندهید.

راهنما:

به ترتیب از سمت چپ به راست دو رقم اول سال، دو رقم دوم ماه و دو رقم آخر روز ماه می باشد لذا متناسب با سال، ماه و روز تشکیل در لیست زیر پرونده خود را انتخاب کنید.

بایگانی

بایگانی سال 1402: