2023 07 29 00 56 50 872

حسین جواهری

شبکه های اجتماعی:
درباره ی من:
گواهینامه ها:

وکیل حرفه ایی حوزه قراردادها

اجرای احکام مدنی و کیفری صادره از مرکز وکلا قوه قضائیه

زبان بدن در مذاکرات / Body language in negotiations

اصول نگارش حقوقی