میز کار (خدمات حقوقی)

خدمات حقوقی

خدمت مورد نظر خود را انتخاب و پس از کلیک روی تصور جعبه، درخواست خود را ثبت نمائید.

انعقاد قرارداد وکالت

پس از تکمیل فرم پشتیبان یا وکیل جهت مذاکره و سپس انعقاد قرارداد با شما تماس خواهند گرفت.

مشاوره حقوقی

پرسش و پاسخ حقوقی تا حصول نتیجه. در مشاوره پرونده تشکیل نخواهد شد.

تنظیم اظهارنامه

تنظیم و ثبت اظهارنامه به طور آنلاین توسط وکیل در سطح پوشش کل کشور.

تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست و شکوائیه

تفسیر آرا و احکام محاکم

چنانچه در تفسیر آرا و احکام محاکم دچار مشکل هستید می توانید از این قسمت با ارسال اوراق تفسیر آن را دریافت نمائید

تنظیم لایحه

تنظیم لایحه دفاعیه ، تبادل لوایح یا لایحه تجدیدنظر خواهی

مشاوره تحصیلی

جهت مشاوره تحصیلی برای دانشجویان رشته حقوق این امکان فراهم است با وکیل یا کارشناس حقوقی سایت در تماس باشند.

ارزیابی پرونده

ارزیابی پرونده از منظر بررسی ابعاد حقوقی و قضایی آن جهت اقدام

پرونده های من

چنانچه قرارداد وکالت تنظیم کرده باشید از لیست بایگانی می توانید به پرونده الکترونیک خود مراجعه نمائید.

ورود به کارتابل

ورود به کارتابل شخصی