میز کار (خدمات حقوقی)

توضیحات:

با توجه به بیماری های فراگیر، مشغله روزانه، بعد مسافت، ترافیک و … بهترین و آرام ترین فضا جهت ارائه خدمات حقوقی بستر اینترنت می باشد. در این فضا در هر ساعت از شبانه روز حتی خارج از ساعات اداری می توان تشکیل جلسه داد، پرونده را به روز نمود و از آخرین وضعیت پرونده مطلع شد. کافیست در وبسایت به طور رایگان عضو شده و از طریق پنل کاربری به بخش پرونده های من مراجعه نمائید.

خدمات

مشاوره حقوقی

روی عنوان کلیک کنید

پرونده های من

روی عنوان کلیک کنید

تشکیل پرونده

روی عنوان کلیک کنید

تعیین وقت قرار ملاقات

روی عنوان کلیک کنید

مشاوره تحصیلی

روی عنوان کلیک کنید

تفسیر آرا و احکام محاکم

روی عنوان کلیک کنید

ورود به کارتابل

روی عنوان کلیک کنید