تصویر حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس مستقیم جهت انعقاد وکالت: 09127111049 . چنانچه درخصوص مطالب سوالی دارید لطفا از انتهای صفحه مطلب و از قسمت دیدگاه ها سوال خود را ارسال نمائید. جهت دریافت خدمات مشاوره به پنل کاربری مراجعه یا در تلگرام به شماره 09981940005 پیام ارسال نمایید.

فهرست مطالب

قرار اناطه چیست؟

هر دادگاه در خصوص امر رسیدگی دارای صلاحیت های مختص به خود است. به عنوان مثال دادگاه حقوقی نمی تواند درخصوص امور کیفری رسیدگی نماید. لذا چنانچه شخصی بخواهد دعوای کیری مطرح نماید می بایست در دادگاه کیفری شکایت خود را ثبت کند. قرار اناطه یکی از قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی است. اناطه در لغت به معنای منوط کردن و موکول کردن به امر دیگری می باشد. از نظر حقوقی قرار اناطه به معنای توقف موقت در جریان رسیدگی پرونده ی اصلی و موکول کردن آن به اثبات امریست که در صلاحیت قانونی دادگاه دیگری قرار دارد. فرض کنید که یک دعوی در دادگاهی در جریان است و در میانه ی دادرسی موضوع جدیدی در پرونده احراز می شود که از نظر قانونی باید به آن رسیدگی شود، اما رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نمی باشد. از سوی دیگر رسیدگی به این موضوع و حکم مربوط به آن در حکم دعوی اصلی مؤثر بوده و ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. در چنین شرایطی مدعی، می بایست دعوی مورد نظر را در دادگاه صالح اقامه نماید و مراحل قانونی مورد نیاز آن را انجام دهد. پس از صدور حکم نهایی این دعوی، رسیدگی به دعوی اصلی مجددا به جریان می افتد. قرار اناطه شرایط مختص به خود را دارد که در مقاله ایی دیگر در این خصوص پرداخته می شود.
بیشتر بخوانید: قرار اناطه در اموال منقول در مرجع کیفری

چنانچه دادستان با قرار اناطه مخالف باشد تکلیف چیست؟

طبق تبصره 1 ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. باید توجه داشت در صورت مخالفت دادستان با قرار صادره ی بازپرس و تأیید قرار توسط مرجع حل اختلاف قرار صادره از سوی بازپرس معتبر خواهد بود.

ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری:

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید.

تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

شبکه های اجتماعی: