حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

🔽 دادخواست چیست؟

✅ مستند به ماده ۴۸ آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. با توجه به این تعریف درمیابیم که برای آغاز رسیدگی به دعوا توسط دادگاه، در ابتدا لازم است که دادخواست را به مرجع صالح تقدیم کرد.

🔸 تنظیم دادخواست دارای شرایط مختص به خود است که عدم رعایت هریک از آن ها ممکن است باعث شود تا دفتر دادگاه دادخواست را نپذیرد. یکی از شرایط مهم صحت دادخواست، نوشتن نام خواهان است.

اگر خواهان کودک باشد، نام چه کسی را باید در دادخواست قید کرد؟

📝 تنظیم دادخواست دارای شرایطی می باشد که طبق بند 1 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی از شرایط دادخواست ذکر «نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان» می باشد. موارد مذکور از نکات ضروری تنظیم دادخواست است و در صورت عدم رعایت برخی از آن ها، باعث رد دادخواست خواهد شد.

💡 با توجه به مطالب فوق، اگر خواهان غير رشید (صغیر یا مجنون) باشد می بایست نام او در دادخواست قید گردد. اما در قسمت اقامتگاه، آدرس اقامتگاه ولی یا قیم او نوشته می شود زیرا مستند به ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص غير رشید همان اقامتگاه ولی یا قیم است.

  • منابع : شمس، ج2، ص28 / بند 1 ماده 51 آدم / ماده 1006 ق.م

شبکه های اجتماعی:

امتیاز به مطلب:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای