مطالب نوشته شده در موضوع «اموال و مالکیت»


به ارث رسیدن مهریه

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
به ارث رسیدن مهریه

مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد،پرداخت این حق مالی بر عهده شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد.

ادامه مطلب

نکات خرید ملک ورثه ای

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
نکات خرید ملک ورثه ای

ملکی که مالک آن فوت کرده و مالکیت آن به ورثه او منتقل شده است ملک ورثه ای می باشد. در هنگام خرید ملک ورثه ای باید به نکاتی توجه شود تا در آینده با مشکلاتی مواجه نشوید.

ادامه مطلب

قرض دادن از نظر قانون

نوشته شده توسط:Admin - | ۱ دیدگاه
قرض دادن از نظر قانون

قرض دادن که آن را در قانون عاریه می نامیم در ماده 635 قانون مدنی تعریف شده است. قانونگذار در ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه را اینگونه تعریف کرد...

ادامه مطلب

جبران خسارت ناشی از قطع برق

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
جبران خسارت ناشی از قطع برق

اگر به قبض‌های برق دقت کرده باشید، علاوه بر آبونمان، مالیات بر ارزش ‌افزوده و عوارض برق، هزینه‌ای...

ادامه مطلب

شرایط قانونی لازم جهت طرح دعوای خلع ید

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
شرایط قانونی لازم جهت طرح دعوای خلع ید

وقتی مالی غیرمنقول مانند آپارتمان، مغازه یا زمین کسی به صورت غیرقانونی در تصرف شخصیی دیگر باشد ...

ادامه مطلب

فسخ معامله به واسطه برگشت چک

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
فسخ معامله به واسطه برگشت چک

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه بر...

ادامه مطلب

محروم شدن از ارث

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
محروم شدن از ارث

هیچکس نمی‌تواند ورثه خود را از ارث محر...

ادامه مطلب

ابزار کار جزء مستثنیات دِین است و در برابر بدهی قابل توقیف نیست

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
ابزار کار جزء مستثنیات دِین است و در برابر بدهی قابل توقیف نیست

بر اساس قانون، ابزار کار جزء مستثنیات دین است و کسی نمی‌تواند آنها را در برابر بدهی توقیف کند.

ادامه مطلب

عقد جعاله به بیان ساده

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
عقد جعاله به بیان ساده

جعاله در لغت به معنی اجرت و دستمزد است و از ریشه کلمه جعل به معنی چیزی است که در مقابل انجام دادن کاری به دیگری پرداخت می شود.

ادامه مطلب

مالکیت قسمت های مشترک ساختمان

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
مالکیت قسمت های مشترک ساختمان

گرداورنده : حسین جواهری  قسمت های مشترک آپارتمان بخش هایی از آن است که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام ساکنین می باشد و نمی توان حق انحصاری برای آنها قائل شد. به عبارت دیگر حق استفاده از این قسمت ها منحصر به یک یا چند واحد مخصوص نیست و به کلیه ساکنین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق...

ادامه مطلب

بخش های اختصاصی ساختمان

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
بخش های اختصاصی ساختمان

چهاردیواری اخت...

ادامه مطلب

محجور کیست و معاملات او چگونه است ؟

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
محجور کیست و معاملات او چگونه است ؟

محجور شخصي را گويند كه به جهتي از جهات قانوني اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالي خود را ندارد.

ادامه مطلب

استفاده از واحد مسکونی به عنوان آرایشگاه

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
استفاده از واحد مسکونی به عنوان آرایشگاه

اگر از محل مسکونی استفاده تجاری می شود و ماهیت محل از جهت پروانه ساختمانی...

ادامه مطلب

در چه قسمت هایی از‌ساختمان مالکیت داریم؟

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
در چه قسمت هایی از‌ساختمان مالکیت داریم؟

مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

ادامه مطلب

آیا پشت بام متعلق به طبقه آخر است؟

نوشته شده توسط:Admin - | ۰ دیدگاه
آیا پشت بام متعلق به طبقه آخر است؟

آیا این مالکان با این ادعا میتوانند از فضای پشت بام به نفع خود برای گذاشتن وسایل شخصی استفاده...

ادامه مطلب