یکی از اسنادی که نشان دهنده و اثبات کننده بلوغ عقلی فرد است  گواهی رشد می باشد که عموما پس از انجام تحقیقات و جلب نظر کارشناس تخصصی صادر می شود...

به طور کلی قانون سن خاصی را برای تشخیص اهلیت اشخاص معین کرده است. این سن برای پسر پانزده سال قمری و برای دختر نه سال قمری در نظر گرفته شده است.به بیانی دیگر، دختری که به سن ۹ سالگی رسیده و پسری که به سن ۱۵ سالگی رسیده باشد بالغ محسوب می شود. اما مفهوم اهلیت چیست ؟

مفهوم اهلیت :
اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.
اهلیت بطور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق یا توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود.
در معنای حقوقی به داشتن سن لازم، و داشتن صلاحیت لازم برای انجام امور حقوقی گفته می شود. اگر فرد، یکی از این موارد را نداشته باشد، از نظر قانونی اهلیت نیز ندارد و به اصطلاح به او محجور گفته می شود و این موضوع مانع از تصرف حقوقی اموال توسط خود فرد می شود.

رشد به چه معناست ؟

رشد به معنای این است که شخص توانایی استفاده و اداره اموال خود را به نحو عقلانی داشته باشد و از اموال خود به طرز صحیحی بهره برداری کند. برای اینکه صغیر، از حجر خارج شود، رسیدن به سن بلوغ شرط نیست بلکه باید رشد او نیز ثابت شود. بنابراین برای اینکه یک صغیر از حجر خارج شود و محجور محسوب نشود، می بایست بلوغ و رشد او احراز شود.

به منظور صدور حکم رشد باید نکاتی را در نظر گرفت که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
درخواست صدور حکم رشد دختر و پسر:
نوع دادخواست صدور گواهی رشد دختر یا پسر با یکدیگر تفاوتی ندارد، ولی چون حکم رشد دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال صادر نخواهد شد بنابراین، فقط نسبت به سن بلوغ در آنها تفاوت وجود دارد.
دادگاه صالح به رسیدگی:
درخواست صدور گواهی رشد باید در قالب دادخواست و به دادگاه خانواده محل اقامت درخواست کننده داده شود. لازم به ذکر است در شهرهایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد باید از طریق این دفاتر اقدام شود.
سن رشد:
در قوانین سنی به نام سن رشد وجود ندارد ولی با توجه به رویه عملی موجود، سن رشد ۱۸ سال می باشد و افراد بالغ زیر ۱۸ سال برای تصرف در امور مالی خود باید این دادخواست را انجام دهند.

ادعای مزبور بعد از انجام تحقیقات و جلب نظر کارشناس تخصصی، در صورت اثبات منجر به صدور حکم می شود.

احراز رشد را چه کسی مشخص می کند؟

تعیین سن و صدور گواهی رشد یکی از خدماتی که سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش کارشناسی انجام می دهد.

روال کاری چگونه است ؟

متقاضی باید با در دست داشتن نامه ی قضایی به یکی از مراجع پزشکی قانونی مراجعه کند . البته در خصوص تعیین سن به استعلام مراجع ذیربط قضایی نیز پاسخ داده می شود.

مدارک جهت اخذ حکم رشد :

مدارک مثبت ادعای درخواست صدور حکم رشد( استشهادیه)
فرم درخواست صدور حکم رشد ( در انتهای این مطلب این فرم به همراه راهنمای درون متنی جهت دانلود آماده شده است)
شناسنامه و کارت ملی


دانلود دادخواستسوال حقوقی