آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد سالانه بیش از 270 ایرانی تغییر جنسیت می دهند.
بر مبنای آمارهای سازمان پزشکی قانونی هر ساله به تعداد متقاضیان این عمل جراحی افزوده می شود. بر اساس آمارهای رسمی از سال 1385 تا 1389 بیش از یک هزار و 366 نفر مجوز تغییر جنسیت در ایران را دریافت کرده اند که از میان آنها 56 درصد خواهان تغییر به جنس مؤنث و 44 درصد قصد دارند با تغییر جنسیت مرد شوند.

تغییر جنسیت بر خلاف تصور عموم در ایران قانونی است اما شرایط و مراحل خاص خودش را دارد. دو مرحله پیش رو به شرح زیر می باشد:

✅ راه حل اول؛

⚖️ تغییر جنسیت طبق بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده، با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست مبنی بر تغییر جنسیت و نام در شناسنامه به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه انجام میشود که پس از ارجاع فرد متقاضی تغییر جنسیت به پزشکی قانونی و گذراندن مراحل درمانی و انجام آزمایش های مورد نیاز، در صورت تایید از طرف پزشک قانونی و روان پزشک، دادگاه حکمی مبنی بر جواز تغییر جنسیت و نام در شناسنامه صادر می‌نماید که اجرای حکم تغییر نام وابسته به تغییر جنسیت و ارائه گواهی مبنی برعمل جراحی از طرف پزشک قانونی می‌باشد.

✅ راه حل دوم؛

⚖️ ابتدا شخص خنثی به یک روانپزشک دارای صلاحیت برای تحت درمان قرار گرفتن مراجعه میکند و تصدیقی مبنی بر ترنس بودن از روانپزشک دریافت میکند، همچنین لازم است چند آزمایش جهت تشخیص سطح هورمونی انجام شود و پس از آن، فرد برای طرح و ارائه دادخواست تغییر جنسیت به دادگاه صالح مراجعه نماید و با مراجعه به پزشکی قانونی از طرف دادگاه تصدیق و تایید لازم را جهت درستی مدارک پزشکی دریافت کند پس از آن، فرد به قاضی مربوطه ارجاع داده میشود و پس از صدور حکم تغییر مبنی بر جواز تغییر جنسیت وی قادر به انجام عمل جراحی می‌باشد