محمدرضا کاملی، پژوهشگر امور حقوقی

صفحه پژوهشگر: اینجا کلیک کنید

مدت آموزش: 13 دقیقه

در این ویدئو می آموزید:

1- توهین به چه معناست

2- شرایط تحقق توهین

3- اقسام توهین

4- تفاوت توهین و افترا

5- توهین خاص (قذف)

6- و مجازات موارد مذکور