آشنایی با کالا متروکه و فرایند صدور اظهارنامه متروکه گمرکی

تومان75.000
matroke1
3فروش
تومان75.000

تجارت در سطح خارج از مرزهای جغرفیایی یک سرزمین امری کهن و دیرینه است. در گذشته تجار برای ورود پشت دیوارهای بلند دروازه های شهر مجوز برای ورود می گرفتند. حال در دنیای امروز این امر متحول شده است. در دنیای امروز دیگر خبری از دروازه ها و دیواره های بلند وجود ندارد اما راه های ترانزیتی و گمرکات تاسیس شده اند. با گسترش تجارت در سطح بین الملل و برون مرزی، قوانین ضروری مختلفی نیز جهت ایجاد یک ساز و کار تدوین شده است.

کالای وارداتی که بعد از حمل و نقل و گذشتن از مرزهای جغرافیایی کشورهای مختلف وارد کشور مقصد می شود، ابتدا می بایست از اداره گمرک بگذرد و بعد به دست صاحبان اصلی خود برسد. صاحبان کالای وارد شده باید برای ترخیص کالای خود با ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز ترخیص به اداره گمرک مراجعه کنند و کالای وارداتی خود را از گمرک ترخیص نمایند. در غیر این صورت کالای آنها جزو کالاهای متروکه در گمرک خواهد بود.

کالای متروکه و فرایندهای قانونی آن از مهمترین موارد حوزه تجارت بین المللی است که هر بازرگانی قبل از ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت های صادراتی و وارداتی خود باید با آن آشنا باشد و قوانین آن را به خوبی بشناسد.

پیشگفتار

پیشگفتار

مقدمه

تجارت در سطح خارج از مرزهای جغرفیایی یک سرزمین امری کهن و دیرینه است. در گذشته تجار برای ورود پشت دیوارهای بلند دروازه های شهر مجوز برای ورود می گرفتند. حال در دنیای امروز این امر متحول شده است. در دنیای امروز دیگر خبری از دروازه ها و دیواره های بلند وجود ندارد اما راه های ترانزیتی و گمرکات تاسیس شده اند. با گسترش تجارت در سطح بین الملل و برون مرزی، قوانین ضروری مختلفی نیز جهت ایجاد یک ساز و کار تدوین شده است.

کالای وارداتی که بعد از حمل و نقل و گذشتن از مرزهای جغرافیایی کشورهای مختلف وارد کشور مقصد می شود، ابتدا می بایست از اداره گمرک بگذرد و بعد به دست صاحبان اصلی خود برسد. صاحبان کالای وارد شده باید برای ترخیص کالای خود با ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز ترخیص به اداره گمرک مراجعه کنند و کالای وارداتی خود را از گمرک ترخیص نمایند. در غیر این صورت کالای آنها جزو کالاهای متروکه در گمرک خواهد بود.

کالای متروکه و فرایندهای قانونی آن از مهمترین موارد حوزه تجارت بین المللی است که هر بازرگانی قبل از ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت های صادراتی و وارداتی خود باید با آن آشنا باشد و قوانین آن را به خوبی بشناسد.

فصل اول – کالای متروکه

آشنایی با کالا متروکه و ضوابط حاکم

آشنایی با کالای متروکه مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مدت زمان متروکه شدن کالا مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ماده 24 قانون امور گمرکی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قوانین کالای متروکه در گمرک برای بارهای هوایی و دریای مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دلایل متروکه شدن کالاهای وارداتی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

الزامات در راستای کالا متروکه مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

الزامات در راستای کالا متروکه ممنوعه مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل دوم - ساز و کار فروش کالا متروکه

نحوه فروش کالا متروکه و ضوابط آن و مسئول فروش کالا مزبور

تکلیف کالا متروکه چیست مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مسئول فروش کالا متروکه و ضوابط حاکم مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ضوابط حاکم بر فروش کالا متروکه مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ساز و کار پرداخت بهای کالا متروکه در حراج مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فسخ مزایده بعد از انجام معامله مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل سوم - تعیین تکلیف کالاهای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری

تعیین تکلیف کالا سریع الفساد مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعیین تکلیف کالا سریع الفساد، قابل اشتعال و با هزینه نگهداری بالا مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعیین تکلیف کالا مستهجن، خلاف عفت و خلاف نظم عمومی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعیین تکلیف مسکوکات طلا و غیر طلا مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعیین تکلیف برخی از کالاهای خاص مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل چهارم - اظهارنامه گمرکی و فرایند صدور آن

اظهارنامه گمرکی چیست؟ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مدارک الزم برای ثبت اظهارنامه گمرکی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مراحل انجام اظهارنامه گمرکی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مغایرت اظهارنامه با اطلاعات کالا مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تکلیف کالای مسافر که نیازمند استفاده در قلمرو نباشد مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تکلیف کانتیرنرهای کالای متروکه مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فرم اظهارنامه گمرکی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اهمیت تکمیل اظهارنامه گمرکی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل پنجم- انبارداری در گمرک

فرایند انبار داری مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دریافت محموله یا پذیرفتن کالا توسط انبار مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

چگونگی محاسبه هزینه انبارداری در گمرک مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.