حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

مقدمه

عبارت “رجوع زوجه به بذل در طلاق خلع غیرمدخوله” ممکن است دشوار به نظر برسد، به همین جهت در این مطلب ابتدا با تعاریفی آشنا خواهید شد و سپس در انتها به پاسخ سوال زیر خواهیم رسید:

❓ آیا اگر مردی همسر خود را که غیر مدخوله است به طلاق خلع مطلقه کند، آیا زوجه می تواند به بذل رجوع کند یا خیر؟

طلاق خلع

طلاق خلع در برخی از کتب حقوقی ذیل طلاق های توافقی آمده است. طلاق خلع عبارت است از اینکه که زن به دلیل کراهت از شوهر خود، در مقابل پرداخت مالی به او، تقاضای طلاق کرده و جدا می شود. به مالی که زن به شوهر تملیک می کند (که به اصطلاح دقیق تر بذل می کند) تا شوهر او را طلاق دهد فدیه می گویند. در واقع این نوع طلاق ما را به یاد اصطلاح معروفی در جامعه می اندازد که می گوید مهرم حلال و جانم آزاد!

مستند به ماده 1146 قانون مدنی فدیه ممکن است عین مهر، معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

طلاق بائن و رجعی

طلاق بائن: مستند به ماده 1144 قانون مدنی طلاق بائن طلاقی است که شوهر در زمان عده حق ندارد از آن رجوع کند. به عبارت دیگر یعنی طلاق پس از آن که صورت گرفت قابل برگشت نیست.

طلاق رجعی: مستند به ماده 1148 قانون مدنی طلاق رجعی به این معناست که شوهر در زمان عده حق دارد از آن رجوع کند. به عبارت دیگر پس از آنکه طلاق انجام شده، به واسطه فعل یا لفظی که دلالت بر رجوع دارد، قابل برگشت است.

اقسام طلاق بائن

در موارد ذیل طلاق بائن است (مستند به ماده 1145 قانون مدنی):
1️⃣ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود (غیر مدخوله)
2️⃣ طلاق یائسه
3️⃣ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. (توضیح در نکته اول)
4️⃣ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

نکته اول: طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد بائن است و بعد از رجوع زن به عوض این طلاق هم رجعی می شود. (رجوع شود به کتاب مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی، چاپ هفدهم، ویرایش چهارم، صفحه 365)

رجوع زوجه به بذل در طلاق خلع غیرمدخوله

حال که با عبارات آشنا شدیم می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا اگر مردی همسر خود را که غیر مدخوله است به طلاق خلع مطلقه کند، آیا زوجه می تواند به بذل رجوع کند یا خیر؟

در صورت عدم امکان رجوع مرد به طلاق، زن حق رجوع به بذل نخواهد داشت، زیرا رجوع زن به بذل موجب زیان مرد است و این زبان به موجب اصل لاضرر نفی شده است، حال می خواهد خلع عقد معاوضی باشد یا ایقاع.(مختصر حقوق خانواده، صفائی، امامی، ش270) 

از آنجاکه طلاق غیر مدخوله طبق ماده 1145 قانون مدنی، بائن است و برای مرد حق رجوع نیست؛ می توان گفت: اگر مردی همسر خود را که غیر مدخوله است، به طلاق خلع، مطلقه کند، زن حق رجوع به بذل نخواهد داشت.

شبکه های اجتماعی:

امتیاز به مطلب:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای