Picture of تیم تولید محتوا
تیم تولید محتوا
اینستگرام: Javaheri-law

فهرست مطالب

ماده 164 قانون تجارت:

اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

 

✒ پی نوشت های ماده:

✔ افزایش سرمایه از جمله اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.

شبکه های اجتماعی: