Picture of تیم تولید محتوا
تیم تولید محتوا
اینستگرام: Javaheri-law

فهرست مطالب

⚖ ماده 276 قانون تجارت:

شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.

‌در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.

✒ پینوشت ماده:

✔ علاوه بر مدیران، دارندگان دست کم یک پنجم سهام نیز می توانند علیه مدیران متخلف اقدام به طرح دعوا کنند.

✔ می توان جبران کلیه خسارات وارده را از مدیران متخلف مطالبه کرد.

شبکه های اجتماعی: