Picture of حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

آیا متلک انداختن جرم است ؟ آیا قانون از زنان و دختران در این باره حمایت کرده است؟

پاسخ به این سوال مثبت است. متلک پرانی جرم محسوب شده و از اطفال و بانوان حمایت قانونی در این موضوع صورت گرفته است.

به استناد  ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی: هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پی نوشت های ماده 619 قانون مجازات اسلامی

منظور از اطفال: منظور کودکانی هستند که به سن بلوغ شرعی نرسیده ‎اند

منظور از معابر: منظور محل های رفت و آمد داخل یا خارج از شهر و منظور از اماکن عمومی کلیه اماکنی است که رفت وآمد یا حضور اشخاص در آنجا برای مردم یا طبقات خاصی از مردم آزاد باشد، مثل مساجد و هتل و دانشگاه و سینما و نظایر آن.

شرط تحقق: شرط تحقق این جرم آن است که توهین مغایر با شان و حیثیت قربانی جرم باشد.

پیگیری و شکایت

در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم یعنی کسی که به او توهینی روا داشته شده است باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم کند.

شبکه های اجتماعی: